Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Νέο promo κομμάτι από Liberta



Promo για το Ep - Ναύαγιο
Στίχοι: Liberta
Παρουσίαση: Liberta, Γιώργος Γκότσης